Kalsiyum Hidroksit

Kalsiyum hidroksit, kimyasal formülü Ca(OH)₂ olan beyaz renkli, kristal yapıya sahip bir bileşiğidir. Genellikle kireçtaşı (kalsiyum karbonat) kalsinasyonu yoluyla elde edilir. Sulu çözeltide iyonlar halinde bulunur ve genellikle "sönmüş kireç" olarak da anılır. Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir kimyasal bileşiktir.

Kullanım Alanları
  • İnşaat Sektörü: Kalsiyum hidroksit, inşaat malzemeleri üretiminde geniş bir şekilde kullanılır. Beton üretiminde hidratasyon sürecini hızlandırmak ve stabiliteyi artırmak için kullanılır. Ayrıca, zemin iyileştirmesi ve toprak stabilizasyonunda da kullanılan etkili bir malzemedir.

  • Su Arıtma: Kalsiyum hidroksit, su arıtma tesislerinde pH ayarlama işlemlerinde kullanılır. Suyun alkalinite seviyesini artırarak çeşitli kirleticilerin çökeltilmesine yardımcı olur.

  • Kağıt Endüstrisi: Kağıt beyazlatma süreçlerinde kullanılan bir madde olarak işlev görür. Kalsiyum hidroksit, selüloz hamurunun beyazlatılması için kullanılan kimyasallarla birlikte reaksiyona girer.

  • Çevresel Uygulamalar: Kalsiyum hidroksit, hava kirliliğini azaltmak için kullanılan kirlilik kontrol sistemlerinde de yer alır. Kükürt dioksit gibi gazların nötralizasyonunda etkilidir.

  • Kimya Endüstrisi: Farklı kimyasal reaksiyonların katalizörü olarak kullanılabilir. Ayrıca bazik özellikleri nedeniyle çeşitli kimyasal sentezlerde reaktif olarak kullanılabilir.

Güvenlik ve Kullanım Önerileri
Kalsiyum hidroksit, genel olarak düşük toksisiteye sahip olmasına rağmen, toz formları deri ve göz tahrişine neden olabilir. Bu nedenle, kullanım sırasında uygun koruyucu ekipmanların (eldiven, koruyucu gözlük, maske) kullanılması önerilir. Ayrıca, uygun depolama koşullarının sağlanması da önemlidir.